Realizacija transportno-logističkog centra Erdem Arin

U suradnji s njemačkim inženjerima i arhitektima, Strukto Grupa uspješno je ostvarila projekt izgradnje transportno-logističkog centra za tvrtku Erdem Arin (Njemačka). Ovaj projekt predstavlja izvanredan primjer suradnje i zajedničkog rada na ostvarenju inovativnih rješenja u području transporta i logistike. Partnerstvo za inovativni transport Savjetovanje, projektiranje i implementacija ideja ključni su koraci u realizaciji ovog projekta. […]

Medo-Flor proizvodna hala

Inovacija i kvaliteta u vrijeme izazova Proizvodna hala tvrtke Medo-Flor, specijalizirane za proizvodnju pčelinjih proizvoda, predstavlja jedan od naših najizazovnijih projekata. U sklopu ovog projekta bili smo projektanti i glavni izvođači te smo vodili cjelokupni proces, od inicijalnih prijedloga do konačne realizacije, uključujući oblikovanje hale i sve građevinske radove, prilagođavajući se zahtjevima investitora. Jedan od […]

Kompostana Bjelovar

Jedan od projekata Strukto Grupe d.o.o. je Kompostana Bjelovar, inovativna poljoprivredna hala koja označava revoluciju u gospodarenju otpadom na području Grada Bjelovara i okolnih općina. U suradnji sa projektantima i glavnim izvođačima, ovaj projekt predstavlja simbol partnerstva i sinergije stručnosti tehnoloških inovacija u kreiranju održivih rješenja. Inovativna tehnologija za održivu budućnost Kompostana Bjelovar predstavlja spoj […]