Kompostana Bjelovar

Jedan od projekata Strukto Grupe d.o.o. je Kompostana Bjelovar, inovativna poljoprivredna hala koja označava revoluciju u gospodarenju otpadom na području Grada Bjelovara i okolnih općina. U suradnji sa projektantima i glavnim izvođačima, ovaj projekt predstavlja simbol partnerstva i sinergije stručnosti tehnoloških inovacija u kreiranju održivih rješenja. Inovativna tehnologija za održivu budućnost Kompostana Bjelovar predstavlja spoj […]