Kompostana Bjelovar

Jedan od projekata Strukto Grupe d.o.o. je Kompostana Bjelovar, inovativna poljoprivredna hala koja označava revoluciju u gospodarenju otpadom na području Grada Bjelovara i okolnih općina. U suradnji sa projektantima i glavnim izvođačima, ovaj projekt predstavlja simbol partnerstva i sinergije stručnosti tehnoloških inovacija u kreiranju održivih rješenja.

Inovativna tehnologija za održivu budućnost

Kompostana Bjelovar predstavlja spoj naprednih tehnologija i stručnosti tvrtke Strukto Grupa d.o.o. Ova poljoprivredna hala opremljena je suvremenim sustavima za biološku obradu biootpada, omogućujući efikasno pretvaranje otpada u kvalitetno gnojivo za tlo. Također, projektom se osigurava usklađenost s najvišim standardima zaštite okoliša i zakonskim regulativama.

Partnerstvo za održivu budućnost

Suradnja s Gradom Bjelovarom na ovom projektu predstavlja primjer uspješnog partnerstva između javnog i privatnog sektora u ostvarivanju zajedničkih ciljeva očuvanja okoliša i unaprjeđenja kvalitete života. Strukto Grupa d.o.o. ponosna je što je dio ove inicijative koja predstavlja korak naprijed u izgradnji održive budućnosti za sve građane.