Dogradnje

Rekonstrukcije i sanacije

Seizmička ojačanja konstrukcije

Dogradnje

Nemate dovoljno potrebnog prostora, a željeli biste ostati u trenutnom objektu?
Dogradnja je u tom slučaju optimalan izbor. Iako proširenja mogu biti skupa ako se koriste drugi materijali, čelične dogradnje općenito su povoljne, brze i jednostavne.
Kod proširenja proizvodnih ili skladišnih kapaciteta, lagana čelična konstrukcija s raznim mogućnostima izvedbe ima nezamjetan utjecaj na postojeću zgradu pa su intervencije na glavnom objektu minimalne.
Projektiranje dogradnji dolazi s dokumentacijom koja obuhvaća i postojeće stanje, uzevši u obzir sve zahtjeve postojeće konstrukcije za nosivost, protupožarne zahtjeve, te adaptaciju postojećih zgrada na novo projektirane zahtjeve.

Rekonstrukcije i sanacije

Sanacijama i rekonstrukcijama dajemo novi život objektima: od onih koji trebaju jednostavno preuređivanje do onih koji su zapušteni i propali.
Za sanacije idealan materijal je upravo čelik!
Široko iskustvo našeg tima kreće se od renovacije objekata (od starih čeličnih hala, podkonstrukcija za pročelja upravnih i reprezentativnih zgrada do izuzetno robusnih čeličnih podkonstrukcija za prihvatne strojeve.)
Iscrpno znanje i dugogodišnje iskustvo omogućuje nam da konstruiramo specifične proizvode izrađene po narudžbi i prikladne za sve zamislive namjene!

Seizmička ojačanja konstrukcije

Ukoliko je vašem objektu potrebno seizmičko ojačanje nosive konstrukcije, bilo da je razlog loša kvaliteta gradnje, preinaka ili proširenje zgrade, povećanje zahtjeva seizmičkog proračuna ili činjenica da izvorni projekt nije projektiran s obzirom na potrebnu razinu sigurnosti u slučaju potresa, čelična rješenja često su idealan izbor! Mogu biti učinkovitija i ekonomičnija, njihove su mogućnosti izrazito velike, a primjena je moguća na zgradama raznih namjena.